Kasteelvilla (diverse ontwerp- en bouwfouten) Referentie De Nederlandse eigenaar van een Kasteelvilla (3.000 m² bvo) op een groot landgoed in België is intensief begeleid bij de voltooiing, oplevering en nazorg van zijn villa en andere gebouwen zoals de manege. Tijdens de uitvoering was gebleken dat er meerdere ontwerp- en uitvoeringsfouten waren gemaakt. Alle fouten zijn bij het onderzoek in kaart gebracht, gedocumenteerd en bij de ontwerper en aannemers gepresenteerd. In onderling overleg zijn herstelplannen gemaakt en zijn de werkzaamheden onder begeleiding uitgevoerd. Na afronding van alle restpunten door de aannemers is de oplevering gehouden. Tegen de architect is er uiteindelijk een schadeclaim opgesteld. Juridisch adviseur was Liederkercke Wolters Waelbroeck Kirckpatrick & Cerfontaine uit Brussel. Ontwerp- en bouwfouten die aan de orde kwamen waren onder meer: gebrekkige thermische isolatie, bouwkundige lekkages, maatfouten, krimpnaden in parketvloeren, inregeling klimaatinstallaties, sanitair en waterinstallaties, vochtdoorslag bij metselwerk en voegen, scheuren in metselwerk, verbetering detailleringen, algemene bouwkundige en installatietechnische restpunten.