Mediation Mediation kan u en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onaf- hankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van partijen. Feiten spelen een minder belangrijke rol. Bij de vaak complexe geschillen in de bouw zal een op dat gebied deskundige mediator het echter wel mogelijk maken sneller tot de kern van het geschil door te dringen. De mediator Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt (een win-win oplossing). Walter Frank Westgeest is NMI registermediator. Op die wijze bent u verzekerd van een handelwijze die voldoet aan de NMI regels en voorwaarden. Uitgangspunten bij mediation Mediation kent twee uitgangspunten: Vrijwilligheid: U kunt niet worden gedwongen deel te nemen aan mediation. Vertrouwelijkheid: als u via mediation op zoek gaat naar een oplossing, heeft u een geheimhoudingsplicht. Alles wat tijdens de mediation besproken wordt is vertrouwelijk. Downloads Folder Vereniging van Bouwmediators | Mediation clausule NMI mediation folder | Powerpoint presentatie | NMI reglement | NMI gedragsregels