Consultancy Opstellen kwaliteitseisen en PvE’s, strategische advisering bij geschillen, SWOT analyse, positiebepaling Onderzoek Technisch onderzoek, bouwfouten onderzoek, schadeonderzoek, forensisch of bouwpathologisch onderzoek, factfinding, dossieronderzoek, voldoen aan regelgeving zoals Bouwbesluit Dossiervorming Toegankelijk maken van dossiers, digitaliseren van dossiers Projectmanagement / interim-management Begeleiding van (technisch) complexe (deel)projecten; managementondersteuning bij oplossen van problemen Risicobeheersing Risicoanalyse, risico workshops, risicobeheersing bij (technisch) complexe (deel)projecten Conflictbeheersing Voorkomen van geschillen, conflictbemiddeling Geschillen Getuige-deskundige voor de Rechtbank of Arbitrage-instituut, begeleiding/technische ondersteuning van juridische procedures, bouwmediation (volgens NMI regels) of bouwbemiddeling in een vrijere vorm bijvoorbeeld in combinatie met bindend advies.