Bouwkans - Tips bij bouwgeschillen Succesvol uit een bouwgeschil komen is een kunst. Als je het nog niet eerder hebt meegemaakt is het handig onderstaande tips te lezen. Ze zijn verdeeld in 5 categorieën. Regelmatig verschijnen er nieuwe tips. Ze worden aangekondigd op Twitter. Even contact opnemen met Bouwkans kan natuurlijk ook! Team - keuze, samenstelling en inzet van het winnende team 1 Neem niet zo maar een advocaat, maar een die is gespecialiseerd in bouwrecht. 6 Laat jurist en adviseur het complete dossier inzien. Zij herkennen wat belangrijk is. Mediation - een alternatief met voordelen ten opzichte van arbitrage of rechtbank 2 Als je geen negatieve publiciteit wilt: kies dan voor mediation, dat is vertrouwelijk. 7 Mediation streeft naar een win-win situatie. De kans hierop is groter dan bij rechter of arbiter. Dossier - geschillen worden vaak gewonnen of verloren op basis van dossierstukken 3 Bouwvergaderingverslagen blijken (achteraf) van grote waarde, zorg er dus goed voor. 8 Strategie - een van te voren uitgestippelde strategie vergoot de kans op succes 4 Analyseer je eigen positie: wat zijn sterke punten, maar ook: wat zijn zwakke punten. 9 Rapport - en vaak technisch rapport is een belangrijk fundament van een procedure 5 Een rapport voor een geschil is geen adviesrapport: schrijf helder en ondubbelzinnig. 10 Terug