Bouwkans geeft uw bouwproject een nieuwe kans, ook als er even iets niet zo goed gaat. Een bouwproject wordt bedreigd als er over een technisch aspect een meningsverschil ontstaat dat niet wordt opgelost. Dit kan uitgroeien tot een probleem. Niet zelden leidt het tot verharding van standpunten of zelfs tot een onwerkbare situatie. Bouwkans kan helpen dit te voorkomen, bijvoorbeeld met bouwmediation. Bouwkans kan risico's van technisch complexe projectonderdelen in kaart brengen en het project begeleiden om deze risico's te beheersen. Bouwkans kan als materiedeskundige een bouwfout of probleem beoordelen. Vaak zijn er al talloze onderzoeken en rapporten verschenen. Regelmatig spreken die elkaar tegen of zijn niet relevant. Door het uitvoeren van een dossieronderzoek, eventueel gecombineerd met een technisch onderzoek, kan Bouwkans aangeven of er voldoende informatie beschikbaar is om het probleem op te lossen. Voordat het probleem technisch opgelost kan worden, is er nog de vraag wie het betaalt, zeker als er gevolgschade is ontstaan. Bouwkans kan bemiddelen en trachten een voor partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Wanneer gekozen is voor de juridische aanpak van een geschil kan Bouwkans samen met de advocaat een dossier samenstellen van alle relevante stukken, zowel technisch als contractueel. Dit kan het beste gebeuren door het digitaliseren van de stukken zodat deze eenvoudig geraadpleegd kunnen worden. Bouwkans vervaardigt digitale dossiers voorzien van een gestructureerde rapportage met citaten en verwijzingen naar de oorspronkelijke stukken, aangevuld met heldere tekeningen en schema’s. Klik hier voor tips bij bouwgeschillen. ir. Walter Frank Westgeest