Deskundigenbericht over tegelvloer viswinkel Bouwkans - Bouwfout 17/17 Voor de rechtbank Rotterdam is een deskundigenbericht gemaakt over gebreken in een verbouwde viswinkel. De eigenaar heeft de aannemer onder andere aangesproken op de slechte kwaliteit van de tegelvloer. Er liggen diverse vloertegels los, klinken hol, zijn gebroken, er zijn hoogteverschillen enz. Bij het onderzoek onder enkele losse tegels bleek dat een deel van de ondergrond niet geschikt is voor het verlijmen van de vloertegels. Onder de tegellijm bevindt zich een textiel- of weefselachtige tussenlaag (mogelijk afkomstig van oud zeil). Deze laag had natuurlijk eerst verwijderd moeten worden. Een monster van deze laag is voor bewijs veiliggesteld. Op basis van gedateerde foto´s uit het dossier kwam vast te staan dat de vloeren door de aannemer na het betegelen te snel zijn belopen. De bekende losse vloer- tegels zijn toen vervangen, maar waar- schijnlijk zijn er enkele over het hoofd gezien. Door het vervangen van vloerte- gels zijn delen met ongelijke hoogtes ontstaan en ook een slechtere hechting. De Rechtbank heeft op basis van het deskundigenbericht geoordeeld dat de aannemer de tegelvloer geheel moet vervangen.