Lekkende gemetselde wand in een kruipkelder Bouwkans - Bouwfout 4/17   Na goed mechanisch ventileren en het wachten op een drogere periode kon vastgesteld worden dat de belangrijkste  oorzaak lag in de stootvoegen. Deze lieten het water door. Bij het metselen zijn de stootvoegen onvoldoende ‘vol en zat’ gemetseld. Netjes afvoegen heeft kenne- lijk onvoldoende geholpen. Als oplossing is er, samen met de aan- nemer, voor gekozen de kelderwand aan de buitenzijde te voorzien van een drai- nagefolie om de grondwaterdruk te ver- minderen. Aan de binnenzijde zijn de wanden voorzien van een waterdichte mortellaag, die deels over de rand van de vloer is gesmeerd. Aanvullend is de venti- latie van de kruipkelder sterk verbeterd. In deze kruipkelder wilde het maar niet droog worden. De wanden bleven drijfnat en er lagen steeds grote plassen op de vloer.