Provinciehuis (bouwtijdvertraging) Referentie Bij de nieuwbouw van het Provinciehuis ontstond tussen de Provincie en de projectontwikkelaar een geschil over de kwaliteit van het ter beschikking gestelde bouwterrein. In de grond bevonden zich nog oude heipalen en puin, de hoogte was niet in orde en het terrein was ondergelopen. De ontwikkelaar claimde bouwtijdvertraging en meerkosten. Later in het bouwproces ontstond ook vertraging als gevolg van planwijzigingen en te late besluitvorming en gegevensverstrekking over onderwerpen zoals de inrit, beveiligingsplan, brandwerende deuren, selectie van plafonds en armaturen en terreinverlichting. In opdracht van de projectontwikkelaar is geadviseerd bij de juridische procedure voor de Raad van Arbitrage. In samenwerking met Houthoff Buruma werden uitgebreide technische rapportages opgesteld waarin de vertragingsoorzaken werden gedocumenteerd en geanalyseerd. De omvangrijke dossiers werden voor de juristen en arbiters toegankelijk gemaakt en samengevat. Tevens werden er interviews gehouden met betrokken partijen zoals architect, bouwdirectie, adviseurs en aannemers. In de rapportage werden de overlegstructuren en de projectorganisatie beschreven. Tijdens de zittingen en de plaatsopname van de Raad van Arbitrage werden de stukken toegelicht. Uiteindelijk heeft de arbitrage geleid tot de toewijzing van een schadevergoeding ter grootte van enkele miljoenen.