Europees onderzoekinstituut (meerwerk door langere heipalen) Referentie Tijdens het heien voor de nieuwbouw van een Europees onderzoeksinstituut bleek dat de benodigde heipalen langer en dikker moesten worden dan de aannemer op basis van de contractstukken had verwacht. De Duitse aannemer diende hiervoor een meerwerkclaim in van ruim € 200.000. De Franse ontwerpers hadden een opdracht waarin zij verantwoordelijk werden gesteld voor alle ontwerpfouten. De aannemer had de verantwoordelijkheid om aan alle Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. Desondanks probeerde ontwerpers en aannemer onder deze contractuele verantwoordelijkheid uit te komen en de opdrachtgever te laten betalen voor de meerkosten van het heien. Voor het onderzoeksinstituut werd een strategische (SWOT) analyse gemaakt inzake haar positie bij kunnen afwenden van de meerwerkclaim. Er is hiervoor een uitgebreid dossieronderzoek verricht, waarbij alle contractstukken en technische documenten zijn beoordeeld. Alle rapportages zijn in het Engels opgesteld. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is de opdrachtgever geadviseerd om de meerwerkclaim af te wijzen.