Gescheurde voegen in gevelpanelen met steenstrips Bouwkans - Bouwfout 11/17 Zeker bij een renovatie is het soms lastig een compromis te vinden tussen technische mogelijkheden, kosten en de esthetische eigenschappen. In dit geval moest een gevel worden gerenoveerd, waarbij voor 2.300 m² gekozen werd voor het aan de buitenzijde aanbrengen van geïsoleerde panelen met steenstrips. De panelen bestaan uit een plaat kunst- stofschuim met daarin verlijmd de steenstips. De panelen worden op de gevel gelijmd, geschroefd en gevoegd. Dit bekende product wordt bij woningrenovatie vaker gebruikt. Bij dit project koos de architect voor een andere uitstraling door geen halfsteens- verband te kiezen maar een tegelverband. Wat niemand zich toen realiseerde is dat bij een halfsteensverband de verticale naden tussen de platen veel sterker zijn dan bij het tegelverband. Al direct scheur- den de verticale voegen bij de naden tus- sen de panelen. De platen verloren steun, konden vervormen en trokken krom. Complex bij dit geschil was de vraag of het een ontwerpfout (voorgeschreven bouwstof, meldingsplicht), uitvoeringsfout of een ongeschikte bouwstof betrof en hoe dit moest worden aangetoond.