Universiteit (gescheurde voegen in metselwerk) Referentie Voor de renovatie en isolatie van de metselwerkgevels van een faculteitscomplex uit de jaren ‘70 (80.000 m² bvo) koos de architect voor een financieel aantrekkelijke oplossing. Er werden gevelelementen van kunststofschuim met daarop gelijmde steenstrips toegepast. Hierbij werd op verzoek van de architect afgeweken van het voor de fabrikant gebruikelijke halfsteens metselverband. Al snel bleek dat er scheuren in de voegen optraden. Voor de Universiteit werd een digitaal dossier samengesteld met alle relevante documenten. Op basis van het dossieronderzoek is een strategisch advies geformuleerd inzake de haalbaarheid van een eventuele claim richting ontwerpers en/of aannemers. Juridisch adviseur voor de Universiteit was CMS Derks Star Busmann. Uit nader technisch onderzoek bleek dat het afwijkende metsel- werkverband een belangrijke rol speelt bij de scheurvorming. Hierdoor ontbreekt het onderlinge verband tussen de gevelele- menten voor een belangrijk deel. Uiteindelijk heeft de claim geleid tot een financiële schikking waarmee de voegen gedurende een periode van meerdere jaren, indien nodig, hersteld kunnen worden.