Referentie Woningen (alg- en mosvorming op metselwerk) Bij zeven nieuwbouwwoningen was een dermate ernstige mate van algvorming op de metselwerk gevels opgetreden dat constructieve schade is ontstaan. Het leek er op dat het buitenblad opnieuw moest worden opgemetseld. Dit is doormiddel van technisch onderzoek aangetoond ten behoeve van de onderbouwing van een claim richting de aannemer. Het onderzoek is in samenspraak met de Stichting Woningborg uitgevoerd inzake een aanspraak op de G.I.W.-garantie. Advocaat voor de bewoners/eigenaren was Nauta Dutilh. Na de uitspraak door het garantie instituut zijn nieuwe belastende feiten aan het licht gekomen en werd een zaak voor de rechter voorbereid.