Ernstige scheurvorming in dekvloeren van ziekenhuis Bouwkans - Bouwfout 10/17 De foto ziet er niet spectaculair uit, maar de schets geeft een ander beeld. De getallen spreken nog meer: de scheuren zijn aanwezig in vrijwel de gehele 11.000 m² oppervlakte. De scheuren hebben een breedte van soms wel 1,5 mm. Aan weerszijden van de scheuren is de dekvloer over een breedte van circa 400 mm losgekomen van de ondergrond en is wel 1,5 mm is opgekruld. De scheuren treden globaal op om de 0,5 m tot enkele meters. Geschat wordt dat er 10 km aan scheuren is en dat de dekvloer gemiddeld over 40% onthecht is. In het ziekenhuis waren op het moment dat de schade werd geconstateerd vrijwel alle binnenwanden en plafonds al aange- bracht... In het bestek was een zand/ cement dek- vloer voorgeschreven. Omdat daar slech- te ervaringen mee bestonden, werd gezocht naar een alternatief. Anhydriet werd vanwege slechte ervaringen ook afgewezen. Uiteindelijk is gekozen voor een zand/cement gietvloer. Van dit nieuwe product waren nog geen slechte ervaringen bekend (maar naar later bleek ook nog niet veel goede!). De vloer was te sterk en te hard waardoor er overma- tige krimp is opgetreden.