Nieuwe leidingdoorvoeren niet brandwerend afgedicht Bouwkans - Bouwfout 9/17 In veel gebouwen worden tijdens de gebruiksfase voortdurend aanpassingen verricht aan de technische installaties. In het bijzonder geldt dit voor installaties zoals de data infrastructuur. Hier moeten vaak nieuwe kabels worden getrokken, soms door nieuwe kabelgoten en soms door nieuwe openingen in wanden. Als de wanden die gepasseerd moeten worden een brandwerende functie hebben is het van (levens)belang dat de doorvoer weer zo snel als mogelijk in overeenstemming met de brandveiligheidseisen wordt gebracht. De foto laat een situatie zien boven een plafond in een ziekenhuis (!). De geïso- leerde CV-leidingen zijn brandwerend afgedicht (maar wellicht ook niet goed meer gezien de scheur) en voorzien van een controlesticker. Bovenaan is de nieu- we kabelgoot te zien die door dezelfde wand voert en niet is afgedicht, zelfs niet tijdelijk of provisorisch met steenwol. Extra pijnlijk is het dat de verantwoorde- lijke afdeling van dit ziekenhuis niet meer wist dat deze (en nog vele andere) afdich- tingen na de kabelwerken nog moesten worden uitgevoerd. Deze gevaarlijke bouwfouten kunnen worden voorkomen door uitvoerings- controle.