Glazen gevelpanelen beschadigd door ankerpunten steiger Bouwkans - Bouwfout 8/17 Bij hoge gebouwen moet een steiger aan de gevel worden verankerd om stevig te staan. In de gevelconstructie worden daarom voorzieningen aangebracht zoals gaten met een schroefdraad. Uiteraard is het niet altijd fraai als deze gaten in het zicht blijven, dus worden ze weggestopt. Zoals hier in de verticale voeg tussen de gevelelementen. Door thermische uitzetting en krimp hebben gevelelementen de neiging om te gaan ‘wandelen’. Dat wil zeggen ze schuiven langzamerhand steeds een beetje naar links of naar rechts. Dat heeft consequenties voor de voegen, die wor- den smaller of groter. Als een ankerpunt zich in een te smalle voeg bevindt, ont- staat de situatie van de foto. Nu kan je daar als steigerbouwer natuur- lijk iets aan doen: een dunnere huls of een huls van hard kunststof gebruiken. Het beste is natuurlijk een betere detail- lering die rekening houd met een veran- derende voegbreedte of een voorziening die de gevelelementen goed op positie houdt. Bij dit project moest de gevel na jaren grootschalig worden onderhouden. Door deze fout met de verankering beschadig- den tientallen glazen gevelelementen.