Gebroken glazen gevelpanelen vallen naar beneden Bouwkans - Bouwfout 12/17 Een schade die relatief vaak voorkomt betreft glazen gevelpanelen die door een of andere oorzaak breken en vervolgens uit de gevel naar beneden vallen. De gevolgen kunnen ernstig zijn omdat er mensen gewond kunnen raken. De vrees hiervoor leidt vaak tot het afzetten van een gebied rondom het gebouw. In dit soort gevallen is snelle interventie geboden om letsel te voorkomen en om de gevolgschade te beper- ken. Er moet snel duidelijk worden wat de oorzaak van de breuk is én of er nog meer vallende panelen te verwachten zijn. Veelvoorkomende oor- zaken zijn spanningen in de bevestigings- constructie (foto), schade bij de beves- tiging door hard contact, Nikkel Sulfide insluitingen in het glas, thermische glas- breuk of beschadiging door werkzaam- heden of gevelreiniging. In al deze gevallen hadden de indirecte gevolgen beperkt kunnen worden door het aanbrengen van een veiligheidsfolie aan de achterzijde van het paneel. Inmiddels is er in de loop der jaren zoveel kennis en schade bekend dat geen ont- werper, aannemer of producent zich aan zijn verantwoordelijkheid kan onttrekken. Glazen gevelpanelen zijn een prachtig product, maar vragen bijzondere aan- dacht.