Trap is onveilig en voldoet niet aan Bouwbesluit Bouwkans - Bouwfout 15/17 Deze trap in een bedrijfsgebouw leidt naar de kantine op de verdieping. De afscheiding van trap en balusters van de tussenverdieping hebben openingen die zo groot zijn dat ze gevaarlijk zijn. Een kind kan er gemakke- lijk doorvallen. Ze voldoen bij lange na niet aan Bouwbesluit artikel 230, lid 5 én niet aan de tekening. Bouwbesluit en tekening spreken over openingen van maximaal 10 cm, terwijl het hier circa 50 x 100 cm betreft. Tussen aannemer en opdrachtgever speel- de al tijdens de bouw een geschil over gebreken. Hierdoor is het gebouw nooit opgeleverd en is er nu, na bijna 2 jaar, een juridisch geschil over het herstel en de betaling van de laatste termijnen. Bouwkans maakt voor de opdrachtgever een rapport als onderbouwing van de gebreken en raamt de herstelkosten. Hier- bij werden recent de foutieve trap- en verdiepingsafscheidingen voor het eerst ontdekt. Een juridisch interessante vraag is of de ca. 30 m onveilige afscheidingen als (ver- borgen) gebrek kunnen worden opgevat. De opdrachtgever is niet deskundig op dit gebied en er was geen bouwtoezicht. Wordt vervolgd... trap zonder spijlen