Stormschade aan gevels vaak door windzuiging Bouwkans - Bouwfout 14/17 Veel stormschade aan gevels die ik heb gezien is niet ontstaan door de winddruk, maar juist door het tegen- overgestelde: de zuiging van de wind. Wanneer de wind langs de hoek van een gebouw blaast ontstaat er winddruk op het geveldeel dat door de wind wordt geraakt. Juist om de hoek ontstaat er windzuiging. De windzuiging is veelal kleiner dan de winddruk, maar veroorzaakt toch veel schade. Gevelpanelen (van alle materialen) zijn hiervoor gevoelig. De reden is eenvoudig en is op deze foto's, gemaakt bij een ziekenhuis, te zien. De platen worden bevestigd met haken en/of schroeven. Bij winddruk wordt de haak of schroef tegen de achter- liggende constructie geduwd. Deze is meestal stevig genoeg om niet te bezwij- ken. Op de schroef komt dan geen hogere belasting. Bij windzuiging wordt de haak of schroef op uittrekking belast waarbij de zwakste bevestiging als eerste sneuvelt. Ook bij vervorming van gevelpanelen ge- beurt hetzelfde: bij winddruk steunt het paneel te-gen de achterliggende gevel of isolatie en kan niet blijvend vervormen. Bij windzuiging treedt wel vervorming op omdat er buiten geen belemmering is. Door een betere detaillering kan schade door windzuiging veelal worden voorkomen.