Algemene voorwaarden Alle opdrachten worden door Bouwkans aanvaard onder één van de volgende algemene voorwaarden. De keuze is afhankelijk van het soort opdracht. A. Mediation en Bemiddeling Mediation werkzaamheden worden uitgevoerd onder de door het NMI opgestelde reglementen enz. NMI mediation reglement 2008 NMI mediation gedragsregels 2011 Voor iedere opdracht wordt een contract opgesteld waarin onder andere de vertrouwelijkheid wordt vastgelegd. Zie hier voor een conceptcontract. Op verzoek kan worden afgeweken van de NMI mediation standaard en kan een vrijere vorm van ADR (mediation, bemiddeling en bindend advies) worden gekozen. De dan geldende uitgangspunten zullen in onderling overleg schriftelijk worden vastgelegd. B. Alle overige werkzaamheden Alle overige werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de “Rechtsverhouding opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur - De nieuwe regeling” DNR 2011. Verzekering Bouwkans heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot € 1.000.000 afgesloten conform de voorwaarden van NLIngenieurs en het Nederlands Mediation Instituut. Op verzoek wordt de polis en voorwaarden verstrekt. Terug