Niet opgemerkte lekkage: soms grote gevolgen Bouwkans - Bouwfout 6/17 Wanneer een lekkage niet op tijd wordt opgemerkt, kunnen de gevolgen groot worden. In dit geval was er bij de tegels langs de gevel sprake van wat verkleuring. Na onderzoek van de details ontstond er verdenking van lekkage langs de onderaansluiting van de gevel. Door destructief onderzoek werd een deel van de vloer geopend en kon de kolom- voet bekeken worden. Al snel bleek dat de stalen voetplaat en de bouten waarmee de kolommen verankerd waren sterk gecorro- deerd waren. Als dit door gaat komt de constructieve veiligheid in geding. Er is besloten om de bouten te vervangen en de kolomvoet te behandelen. Uiteraard moest ook de lekkage verholpen worden. Vaak ontstaat lekkage langs de onderzijde van vliesgevels en kozijnen als er sprake is van een te kleine opstand aan de buiten- zijde. Een lage opstand kan esthetisch fraai zijn, maar zeer goede detaillering is dan een must om “opstuwend” water te weren.